Laskin. Ehtolausekkeet ja Valintalauseet.

package v2_eta;

import java.util.Scanner;

//Ehtolausekkeet ja Valintalauseet

/**
* @author ark
* @version 0.29-120127 //Moving to char with an additional String
* @task 6
*
*       ohjelma, jossa käyttäjältä kysytään kaksi desimaalilukua ja niiden
*       välinen laskutoimitus merkkinä. Laskutoimitus voi olla +, -, *, / tai
*       %. Ohjelma laskee ja tulostaa kahdella desimaalilla laskutoimituksen
*       tuloksen. Kun käyttäjä antaa laskutoimitukseksi % eli jakojäännöksen,
*       ohjelman tulee sijoittaa käyttäjän antamat desimaaliluvut
*       kokonaislukumuuttujiin ilman että lukuja tarvitsee pyöristää (ks.
*       viikko tyyppimuunnos) ja laskea jakojäännös niiden avulla.
*/

public class Laskin {

public static void main(String[] args) {
Scanner input = new Scanner(System.in);
double luku1, luku2, tulos = 0;
char laskuOperaatio = 0;
String apumuuttuja;

// Desimaalit
System.out.print(“Anna desimaaliluku 1: “);
luku1 = input.nextDouble();

System.out.print(“Anna desimaaliluku 2: “);
luku2 = input.nextDouble();
// end of Desimaalit

// Laskutoimitus, merkki
while (laskuOperaatio != ‘*’ && laskuOperaatio != ‘-‘ && laskuOperaatio != ‘*’
&& laskuOperaatio != ‘/’ && laskuOperaatio != ‘%’) {
System.out.println(“\n”
+ “Laskutoimitus (syötä toimitusta vastaava merkki):”);
System.out.println(“yhteenlasku    +”);
System.out.println(“vähennyslasku    -“);
System.out.println(“kertolasku    *”);
System.out.println(“jakolasku    /”);
System.out.println(“jakojäännös l. modulo    %”);
apumuuttuja= input.next();
laskuOperaatio=apumuuttuja.charAt(0);

System.out.println(“”);
// end of Laskutoimitus, merkki
}

// Laskutoimitus
// +
if (laskuOperaatio == ‘+’) {
tulos = luku1 + luku2;
System.out.println(“Valittu toimitus: ‘” + laskuOperaatio
+ “‘ yhteenlasku.”);
} else
// –
if (laskuOperaatio == ‘-‘) {
tulos = luku1 – luku2;
System.out.println(“Valittu toimitus: ‘” + laskuOperaatio
+ “‘ vähennyslasku.”);
} else
// *
if (laskuOperaatio == ‘*’) {
tulos = luku1 * luku2;
System.out.println(“Valittu toimitus: ‘” + laskuOperaatio
+ “‘ kertolasku.”);
} else
// jako
if (laskuOperaatio == ‘/’) {
tulos = luku1 / luku2;
System.out.println(“Valittu toimitus: ‘” + laskuOperaatio
+ “‘ jakolasku.”);
} else
// modulo
if (laskuOperaatio == ‘%’) {
luku1 = (int) luku1;
luku2 = (int) luku2;
tulos = luku1 % luku2;
System.out.println(“Valittu toimitus: ‘” + laskuOperaatio
+ “‘ jakojäänös.”);
}
// //end of Laskutoimitus

// Tulos
System.out.print(“\n” + “Laskutoimituksen tulos:   ” + tulos);
// end of Tulos
}
}

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: