LuvuistaSuurinVaiPienin. Ehtolausekkeet ja Valintalauseet.

package v2_eta;

import java.util.Scanner;

//Ehtolausekkeet ja Valintalauseet

/**
* @author ark
* @version 0.37-120126
* @task 4
*
*       Muuta tehtävän 3 ohjelmaa siten, että käyttäjältä kysytään, haluaako
*       hän suurimman vai pienimmän.
*/

public class LuvuistaSuurinVaiPienin {

public static void main(String[] args) {
final int MAARA = 3; // ALKUARVO, kuinka monta lukua pyydetään
// käyttäjältä
Scanner input = new Scanner(System.in);
double luku, vertailuLuku = 0;
int mitaEtsitaan = 0; // tällä valitaan, halutaanko pienimmän vai
// isomman luvun

// Valitaan, minkä luvun tarvitaan ja samalla tarkistetaan, että käyttäjä valitsee ‘1’ tai ‘2’
System.out.println(“Tässä verrataan ” + MAARA + ” lukua.”);
do {
System.out
.print(“Jos halutaan pienimmän luvun, valitse ‘1’, jos isomman, valitse ‘2’: “);
mitaEtsitaan = input.nextInt();
} while (mitaEtsitaan != 1 && mitaEtsitaan != 2); // tarkistus, sopii valinta ‘1’ tai ‘2’
// end of Valitaan, minkä luvun tarvitaan

// Etsitään pienintä lukua:
if (mitaEtsitaan == 1) {

System.out.println(“\n” + “Etsitään pienintä lukua seuraavasta jonosta:”);

for (int i = 0; i < MAARA; i++) {
System.out.print(“Luku ” + (i + 1) + “: “); // kehotus syöttää
// seuraava luku
luku = input.nextDouble();

if (luku < vertailuLuku || i==0 ) {
vertailuLuku = luku;
}
}
System.out.println(“Pienin luku on: ” + vertailuLuku + “.”);
}
// end of Etsitään pienintä lukua

// Etsitään SUURINTA lukua
else if (mitaEtsitaan == 2) {

System.out.println(“\n”
+ “Etsitään isointa lukua seuraavasta jonosta:”);
if (mitaEtsitaan == 2) {

for (int i = 0; i < MAARA; i++) {
System.out.print(“Luku ” + (i + 1) + “: “); // kehotus
// syöttää
// seuraava luku
luku = input.nextDouble();
if (vertailuLuku < luku || i==0) {
vertailuLuku = luku;
}
}
System.out.println(“Suurin luku on: ” + vertailuLuku + “.”);
}
}
// end of Etsitään SUURINTA lukua
}
}

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: