Toistolauseet. BruttoOhjelma jatkuu.

package v3_eta;

import java.util.Scanner;

// Toistolauseet

/**
* @author ark
* @version 0.44-120203
* @task 4.2
*
*
*       ohjelma BruttoOhjelma.java kysyy käyttäjältä bruttopalkkion
*       kertaluonteisesta työstä. Ohjelma laskee ja tulostaa ennakonpidätyksen
*       sekä nettoansion. Ennakon pidätysprosentti vaihtelee seuraavasti:
*       brutto<20, ei ennakonpidätystä
*
*       20<=brutto<100, ennakonpidätys 30%
*
*       100<=brutto<300, ennakonpidätys 40% brutto>=300, ennakonpidätys 50%
*
*       Ohjelmaan lisätty toisto siten, että ohjelma kysyy haluaako käyttäjä
*       jatkaa (kyllä tai ei). Jos käyttäjä vastaa kyllä, niin ohjelman
*       suoritus jatkuu.
*
*/

public class BruttoOhjelmaJatkuu {

public static void main(String[] args) {
Scanner input = new Scanner(System.in);
double bruttopalkkio, ennakkoPidatys, nettoansio;
int ennakkProsentti = 0;
String jatketaanko = null;

do {
System.out.print(“Syötä bruttopalkkio työstä: “);
bruttopalkkio = input.nextDouble();

// ennakkopidätyksen taso
if (bruttopalkkio < 20) {
ennakkProsentti = 0;
} else if (bruttopalkkio >= 20 && bruttopalkkio < 100) {
ennakkProsentti = 30;
} else if (bruttopalkkio >= 100 && bruttopalkkio < 300) {
ennakkProsentti = 40;
} else {
ennakkProsentti = 50;
}

// muuttujien laskeminen
ennakkoPidatys = bruttopalkkio * ennakkProsentti / 100;
nettoansio = bruttopalkkio – ennakkoPidatys;

// tulostaa
System.out.print(“\n” + “Kun bruttopalkkio on: ” + bruttopalkkio
+ “, niin:”);
System.out.print(“\n” + “Ennakkopidätys on: ” + ennakkoPidatys);
System.out.print(“\n” + “Nettoansiot: ” + nettoansio);

System.out.println(“\n” + “***”);
do {
System.out.println(“\n” + “Jatketaanko?”);
jatketaanko = input.next();
} while (!(jatketaanko.equalsIgnoreCase(“kyllä”)
|| jatketaanko.equalsIgnoreCase(“k”)
|| jatketaanko.equalsIgnoreCase(“yes”)
|| jatketaanko.equalsIgnoreCase(“y”)
|| jatketaanko.equalsIgnoreCase(“ei”)
|| jatketaanko.equalsIgnoreCase(“e”)
|| jatketaanko.equalsIgnoreCase(“no”) || jatketaanko
.equalsIgnoreCase(“n”)));

} while (jatketaanko.equalsIgnoreCase(“kyllä”)
|| jatketaanko.equalsIgnoreCase(“k”)
|| jatketaanko.equalsIgnoreCase(“yes”)
|| jatketaanko.equalsIgnoreCase(“y”));
}
}

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: