Toistolauseet. BruttoOhjelma.

package v3_eta;

import java.util.Scanner;

// Toistolauseet

/**
* @author ark
* @version 0.25-120208
* @task 4.3
*
*
*       ohjelma BruttoOhjelma.java kysyy käyttäjältä bruttopalkkion
*       kertaluonteisesta työstä. Ohjelma laskee ja tulostaa ennakonpidätyksen
*       sekä nettoansion. Ennakon pidätysprosentti vaihtelee seuraavasti:
*       brutto<20, ei ennakonpidätystä 20<=brutto<100, ennakonpidätys 30%
*       100<=brutto<300, ennakonpidätys 40% brutto>=300, ennakonpidätys 50%
*/

public class BruttoOhjelma {

public static void main(String[] args) {
Scanner input = new Scanner(System.in);
double bruttopalkkio, ennakkoPidatys, nettoansio;
int ennakkProsentti = 0;

System.out.print(“Syötä bruttopalkkio työstä: “);
bruttopalkkio = input.nextDouble();

// ennakkopidätyksen taso
// brutto<20
if (bruttopalkkio < 20) {
ennakkProsentti = 0;
}

// 20<=brutto<100
else if (bruttopalkkio < 100) {
ennakkProsentti = 30;
}

// 100<=brutto<300
else if (bruttopalkkio < 300) {
ennakkProsentti = 40;
}

// brutto>=300
else {
ennakkProsentti = 50;
}

// muuttujien laskeminen
ennakkoPidatys = bruttopalkkio * ennakkProsentti / 100;
nettoansio = bruttopalkkio – ennakkoPidatys;

// tulostaa
System.out.print(“\n” + “Kun bruttopalkkio on: ” + bruttopalkkio
+ “, niin:”);
System.out.print(“\n” + “Ennakkopidätys on: ” + ennakkoPidatys);
System.out.print(“\n” + “Nettoansiot: ” + nettoansio);
}
}

// Vanhempi versio: BruttoOhjelma v.4.1

Advertisements
%d bloggers like this: