Toistolauseet. KarkausVuosi.

package v3_eta;

import java.util.Scanner;

// Toistolauseet

/**
* @author ark
* @version 0.3-120203 (Gregoriaaninen kalenteri)
* @task 3
*
*       ohjelma Karkausvuosi.java pyytää käyttäjältä vuoden ja ilmoittaa, onko
*       vuosi karkausvuosi vai ei. Karkausvuosi on vuosiluku, joka on
*       tasanjaollinen 4:llä mutta ei 100:lla tai vuosiluku, joka on
*       tasanjaollien 400:lla. Lisää ohjelmaan toisto, jossa ohjelma pyytää
*       vuosiluvun ja kertoo vastauksen, kunnes käyttäjä antaa vuosiluvun
*       arvoksi -1. Jokaisen vuoden on oltava suurempi tai yhtäsuuri kuin 1582
*       (vuosi, jona gregoriaaninen kalenteri otettiin käyttöön).
*
*/

public class KarkausVuosi {

public static void main(String[] args) {
Scanner input = new Scanner(System.in);
int vuosi = 0;

do {

System.out.println(“Anna vuosiluku (pitää olla suurempi tai yhtä suuri kuin 1582!):”);
System.out.println(” ‘-1’ lopettaa ohjelman.”);
vuosi = input.nextInt();

if (vuosi==-1){
System.out.println(“‘-1’ syötetty, ohjelma lopetettu.”);
}
else if (vuosi<1582 && vuosi!=-1){
System.out.println(“Vuoden on oltava suurempi tai yhtäsuuri kuin 1582!” + “\n”);
}
else if ( (vuosi%4 == 0 && vuosi%100!=0) || (vuosi%400 == 0) ){
System.out.print(“- tämä ON karkausvuosi.” + “\n” + “\n”);

} else System.out.print(“- tämä ei ole karkausvuosi.”  + “\n” + “\n”);

} while (vuosi!= -1) ;

}
}

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: