Toistolauseet. KeskiArvo.

package v3_eta;

import java.util.Scanner;

// Toistolauseet

/**
* @author ark
* @version 0.19-120203
* @task 2
*
*       Lisää edelliseen ohjelmaan lukujen keskiarvon laskenta ja tulostus.
*       Mitä muuta kuin lukujen summa tarvitaan keskiarvon laskentaan?
*/

public class KeskiArvo {

public static void main(String[] args) {
Scanner input = new Scanner(System.in);
double syoteLuku = 0, summa = 0, keskiarvo = 0;
int lkm = 0;

System.out
.println(“Anna lukuja, joiden summa lasketaan (luku 200-209 väliltä lopettaa).”);
System.out.println(“***”);

// toistorakenne
do { // käyttäjän syöte
System.out.print(“Summattava luku: “);
syoteLuku = input.nextDouble();

// Lasketaan summa
summa = summa + syoteLuku;

// kierroksen lukumäärän lisäys
lkm = lkm + 1;

} while (syoteLuku < 200 || syoteLuku > 209);
System.out.println(“***”);
System.out.print(“Laskettu summa: ” + summa);
keskiarvo = summa / lkm;

// tulostaa
System.out.print(“\n” + “Keskiarvo: ” + keskiarvo);
}
}

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: