Toistolauseet. ParittomatSumma.

package v3_eta;

import java.util.Scanner;

// Toistolauseet

/**
* @author ark
* @version 0.22
* @task 6-120203
*
*       Ohjelma ParittomatSumma.java laskee parittomien lukujen summan
*       halutulta väliltä. Ohjelman alussa kysytään raja-arvot ( esim. 3 ja
*       10). Pyydetään rajat uudestaan, jollei ensimmäinen rajaarvo on pienempi
*       kuin toinen raja-arvo. Lopuksi ohjelma laskee ja tulostaa summan.
*
*/

public class ParittomatSumma {

public static void main(String[] args) {
Scanner input = new Scanner(System.in);
int arvo1, arvo2, summa = 0;

// tarkistus: Pyydetään rajat uudestaan, jos toinen raja-arvo on
// pienempi kuin ensimmäinen rajaarvo.
do {
System.out.print(“Anna 1. raja-arvo: “);
arvo1 = input.nextInt();
System.out.print(“Anna 2. raja-arvo: “);
arvo2 = input.nextInt();
if (arvo2 <= arvo1) {
System.out.println(“Tarkista raja-arvot!” + “\n”);
}
} while (arvo2 <= arvo1);

// 1.raja-arvo muutetaan parittomaksi (jos on parillinen)
if (arvo1 % 2 == 0) {
arvo1 = arvo1 + 1;
}

//lasketaan summa tältä väliltä
do {
summa = summa + arvo1;
arvo1 = arvo1 + 2;
} while (arvo1 <= arvo2);
System.out.print(“Parittomien lukujen summa ko väliltä on: ” + summa);
}
}

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: