Toistolauseet. BruttoOhjelma.

// Toistolauseet

/**
* @author ark
* @version 0.25
* @task 4.1-120214
*
*
* ohjelma BruttoOhjelma.java kysyy käyttäjältä bruttopalkkion
* kertaluonteisesta työstä. Ohjelma laskee ja tulostaa ennakonpidätyksen
* sekä nettoansion. Ennakon pidätysprosentti vaihtelee seuraavasti:
* brutto<20, ei ennakonpidätystä
*
* 20<=brutto<100, ennakonpidätys 30%
*
* 100<=brutto<300, ennakonpidätys 40% brutto>=300, ennakonpidätys 50%
*
*/

public class BruttoOhjelma {

public static void main(String[] args) {
Scanner input = new Scanner(System.in);
double bruttopalkkio, ennakkoPidatys, nettoansio;
int ennakkProsentti = 0;
// final int bruttoTaso0 //brutto<20;
// final int bruttoTasoA //20<=brutto<100;
// final int bruttoTasoB //100<=brutto<300;
//
// final int ENNAKKPROSENTTI0=0;
// final int ENNAKKPROSENTTIA=30;
// final int ENNAKKPROSENTTIB=40;
// final int ENNAKKPROSENTTIC=50;

System.out.print(“Syötä bruttopalkkio työstä: “);
bruttopalkkio = input.nextDouble();

//ennakkopidätyksen taso
if (bruttopalkkio<20){
ennakkProsentti = 0;
}
else if (bruttopalkkio>=20 && bruttopalkkio<100 ){
ennakkProsentti = 30;
}
else if (bruttopalkkio>=100 && bruttopalkkio<300 ){
ennakkProsentti = 40;
}
else {
ennakkProsentti = 50;
}

//muuttujien laskeminen
ennakkoPidatys = bruttopalkkio*ennakkProsentti/100;
nettoansio = bruttopalkkio – ennakkoPidatys;

//tulostaa
System.out.print(“\n” + “Kun bruttopalkkio on: ” + bruttopalkkio +”, niin:”);
System.out.print(“\n” + “Ennakkopidätys on: ” + ennakkoPidatys);
System.out.print(“\n” + “Nettoansiot: ” + nettoansio);
}
}

// Uudempi versio BruttoOhjelma 4.3

Advertisements
%d bloggers like this: