TeatteriLiput. Metodien suorittaminen (kutsuminen).

package v4_eta;

import java.util.Scanner;

//Metodien suorittaminen eli kutsuminen

/**
* @author ark
* @version 0.16
* @task 1-120214
*
*
*
* Ohjelma TeatteriLiput, pyytää käyttäjältä syöttämään henkilön iän
* (vuotta). Tulostaa ikää vastaavan teatterilipun hinnan näytölle.
* Ohjelma käsittelee usean henkilön teatterilipun hinnan ja päättyy, kun
* käyttäjä antaa iäksi nollan.
*
* metodi laskeHinta: saa parametrina ikä -tiedon ja palauttaa paluuarvona
* lipun hinnan.
*
* Laskukaavat: - alle 7-vuotias pääsee ilmaiseksi - alle 16-vuotias
* pääsee puoleen hintaan - yli 60-vuotias maksaa 60 % normaalista
* hinnasta; muut maksavat normaalihinnan, 50€.
*
*/

public class TeatteriLiput {

void run() {
Scanner input = new Scanner(System.in);
double lipunHinta = 0;
int ika;

do {
// Käyttäjältä pyydetään ikää
System.out.print("Anna ikäsi ('0' lopettaa): ");
ika = input.nextInt();

// muuten lasketaan lipun hinta
if (ika != 0) {
lipunHinta = laskeHinta(ika);
System.out.println("Lipun hinta on: " + lipunHinta + "\n");
}

// jos ikä 0, ohjelma lopettaa
else {
System.out.println("Kiitos ohjelmamme käytöstä!");
}

} while (ika != 0);
}

// Metodi laskeHinta
// lasketaan hinta, joka riippuu käyttäjän ikäryhmästä
private double laskeHinta(int ika) {
final double STANDARDIHINTA = 50; // voi olla käyttämättä tätä muuttujaa
// mutta siinä tappauksessa hinta
// (nyt 50) syötettään manuaalisesti
// monta kertaa koodiin
double hinta;

if (ika < 7) {
hinta = 0;
} else if (ika < 16) {
hinta = STANDARDIHINTA / 2;
} else if (ika > 60) {
hinta = STANDARDIHINTA * 0.6;
} else {
hinta = STANDARDIHINTA;
}
return hinta;
}

public static void main(String[] args) {
TeatteriLiput olio = new TeatteriLiput();
olio.run();
}
}
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: