MatikkaOhjelma. Metodien suorittaminen eli kutsuminen.

package v4_eta;

import java.util.Scanner;

// Metodien suorittaminen eli kutsuminen

/**
 * @author ark
 * @version 0.17
 * @task 3-120214
 * 
 * 
 *    Tutki API:sta Math-luokan tarjoamia metodeja ja tee niiden avulla
 *    ohjelma, MatikkaOhjelma, joka pyytää desimaaliluvun ja laskee annetun
 *    luvun potenssiin 4.5, laskee annetun luvun tangentin, laskee annetun
 *    luvun neliöjuuren ja pyöristää annetun luvun matemaattisesti. Ohjelma
 *    tulostaa yllä mainittujen operaatioiden tulokset. Tee ohjelmastasi
 *    sellainen, että se voi käsitellä useita lukuja. Tee ohjelmaasi julkinen
 *    metodi aja, joka on mahdollisimman yksinkertainen ja joka kutsuu vain
 *    muita metodeita. Toteuta muut metodit.
 * 
 * 
 * 
 */


public class MatikkaOhjelma3 {

	public void run() {
		Scanner input = new Scanner(System.in);
		float luku;

		// power
		// tangent
		// square root
		// rounding

		do {
			System.out.print("Anna desimaaliluku ('0' lopettaa): ");
			luku = input.nextFloat();

			if (luku != 0) {
				potenssi(luku);
				laskeTangentti(luku);
				laskeNeliojuuri(luku);
				pyoristys(luku);
			} else {
				System.out.println("Annoit '0':n ohjelman lopettamiseksi.");
			}
		} while (luku != 0); // ohjelman lopettamiseksi käyttäjä voi syöttää
								// nollan

	}

	private void laskeNeliojuuri(float luku) {
		final double NELIOJUURI = Math.sqrt(luku);
		System.out.println("Annetun luvun (" + luku + ") " + "neliojuuri: "
				+ NELIOJUURI);
	}

	private void laskeTangentti(float luku) {
		final double TANGENTTI = Math.tan(luku);
		System.out.println("Annetun luvun (" + luku + ") " + "tangentti: "
				+ TANGENTTI);
	}

	private void potenssi(float luku) {
		final double POTENSSI = Math.pow(luku, 4.5); // Math. -luokan metodi POW
		System.out.println("Annetun luvun (" + luku + ") " + "potenssi on: "
				+ POTENSSI);
	}

	private void pyoristys(float luku) {
		final double PYORISTYS = Math.round(luku);
		System.out.println("Annetun luvun (" + luku + ") " + "pyoristys: "
				+ PYORISTYS);
		System.out.println();
	}

	public static void main(String[] args) {
		MatikkaOhjelma3 olio = new MatikkaOhjelma3();
		olio.run();
	}
}
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: