SalasanaOhjelma. Merkkijonojen käsittely ja String-luokka.

package v5_eta;
import java.util.Scanner;

// Merkkijonojen käsittely ja String-luokka

/**
* @author ark
* @version 0.15
* @task 1-120304
*
*
*       ohjelma SalasanaOhjelma.java, joka kysyy käyttäjältä kolme
*       peräkkäistä salasanaa. Mikäli sanat ovat ”Eka”, ”Toka” ja ”Kolmas”,
*       toivotetaan käyttäjälle näkemiin. Muussa tapauksessa annetaan
*       virheilmoitus ja palataan ohjelman alkuun pyytämään salasanoja
*       uudestaan. Ohjelman suoritus loppuu, kun salasanat on annettu
*       oikein.
*/

public class SalasanaOhjelma_1 {
Scanner input = new Scanner(System.in);

private void run() {
String salasana1, salasana2, salasana3;
boolean salasanatOk = false;

do {
salasana1 = PyydaSalasana(1);
salasana2 = PyydaSalasana(2);
salasana3 = PyydaSalasana(3);

if (salasana1.equals("eka") && salasana2.equals("toka")
&& salasana3.equals("kolmas")) {
salasanatOk =true;
System.out.println("\nOk, näkemiin!");
} else {
System.out.println("\nTarkista salasanat!\n");
}
} while (!salasanatOk);
}

private String PyydaSalasana(int nro) {
System.out.print("Anna salasana " + nro + ": ");
String syote = input.next();
return syote;
}

public static void main(String[] args) {
SalasanaOhjelma_1 olio = new SalasanaOhjelma_1();
olio.run();
}
}
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: