Ohjelma Painvastoin, 2b. Taulukon määrittely ja käyttö.

package v6_eta;

import java.util.Scanner;

// Taulukon määrittely ja käyttö

/**
* @author ark
* @version 0.22
* @task 2b-120309
*
*
* a) Ohjelma Painvastoin, pyytää käyttäjältä sanan ja tulostaa sen
* kirjaimet päinvastaisessa järjestyksessä.
*
* b) Lisää ohjelmaan toisto siten, että sanoja pyydetään kunnes käyttäjä
* antaa sanaksi ”loppu”.
*/

public class Painvastoin_2b {

private Scanner input = new Scanner(System.in);

private void run() {
String sana = "";
boolean jatketaan = true;

do {
sana = pyydaSana();
if (sana.equals("loppu")) {
System.out.println("Ohjelma lopetettu.");
jatketaan = false;
} else {
// sana = tarkistaSyote(sana); // voi toteuttaa erikseen (esim.,
// poistetaan välilyönnit jms)
sana = jarjestaKirjaimet(sana);
tulosta(sana);
}
} while (jatketaan != false);
}

private void tulosta(String sana) {
System.out.println("Syöttämäsi sana päinvastaisessa järjestyksessä: "
+ sana +"\n");
}

private String jarjestaKirjaimet(String sana) {
int k = 0; // apuLaskija
char[] taulukko = new char[sana.length()];

// Sanan kirjaimet tallennetaan taulukkoon
// päinvastaisessa järjestyksessä
for (int i = sana.length() - 1; i >= 0; i--) {
taulukko[k] = sana.charAt(i);
k++;
}

// taulukosta saadaan sana (päinvastainen järjestys)
if (taulukko.length > 0) {
sana = ""; // sana "alustetaan"
for (int i = 0; i < taulukko.length; i++) {
sana = sana + taulukko[i];
}
}
return sana;
}

private String pyydaSana() {
System.out
.print("Anna sana (se tulostetaan päinvastaisessa järjestyksessä): ");
String sana = input.next();
return sana;
}

public static void main(String[] args) {
Painvastoin_2b olio = new Painvastoin_2b();
olio.run();
}
}
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: