Kirja-luokka. Muodostimet.

package v9_eta;

// Muodostimet

/**
*
* Toteuta Kirja-luokka. Luokan attribuutit ovat: kirjan nimi, kirjan
* kirjoittaja, kirjan hinta Toteuta Kirja-luokka siten, että
* KirjaOhjelma-sovellus toimii.
*/

public class Kirja_1 {
/////////////////////////////////
// OLION MUUTTUJAT
private String nimi, kirjoittaja;
private double hinta;

/////////////////////////////////
// MUODOSTIMET
// oletusmuodostin
public Kirja_1() {
nimi =null;
kirjoittaja =null;
hinta = 0.0;
}

// 1.parametrillinen muodostin
public Kirja_1(String nimi, String kirjoittaja, double hinta) {
setNimi(nimi);
setKirjoittaja(kirjoittaja);
setHinta(hinta);
}

// 2.parametrillinen muodostin
public Kirja_1(String nimi, double hinta) {
setNimi(nimi);
setHinta(hinta);
}

// 3.parametrillinen muodostin
public Kirja_1(int hinta) {
setHinta(hinta);
}

// kopiointimuodostin
public Kirja_1(Kirja_1 kirja2) {
this();
if (kirja2 != null) {
nimi = kirja2.nimi;
kirjoittaja = kirja2.kirjoittaja;
hinta = kirja2.hinta;
}
}

// /////////////////////////////////
// setters n getters
public String getNimi() {
return nimi;
}

public void setNimi(String nimi) {
this.nimi = nimi;
}

public String getKirjoittaja() {
return kirjoittaja;
}

public void setKirjoittaja(String kirjoittaja) {
this.kirjoittaja = kirjoittaja;
}

public void setHinta(double hinta) {
this.hinta = hinta;
}

public double getHinta() {
return hinta;
}

@Override
public String toString() {
return nimi +", " +kirjoittaja +", " +hinta +" €";
}
}

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: