Käyttöliittymätapahtumien käsittely

package v13_eta;

// GRAAFISEN KÄYTTÖLIITTYMÄN OHJELMOINTI – JAVA SWING
// Käyttöliittymätapahtumien käsittely

import javax.swing.*;
import java.awt.*;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;

/**
* @author ark
* @task 120425.1
* @version 0.1
*/

public class FrAlv1 extends JFrame {

private Container sisalto;

// KÄYTTÖLIITTYMÄKOMPONENTIT
private JPanel pnVasen = new JPanel();
private JPanel pnOikea = new JPanel();

// Vasen Sarake
private JLabel lbTekstiAlv = new JLabel("Hinta sis. alv 23%:");
private JLabel lbTekstiEiAlv = new JLabel("Hinta ilman alv:tä:");
private JLabel lbTekstiAlvOsuus = new JLabel("Alv:n osuus:");
private JButton btLaske = new JButton("Laske");

// Oikea Sarake
private JTextField tfAlv = new JTextField("0", 10);
private JTextField tfEiAlv = new JTextField("0", 10);
private JTextField tfAlvOsuus = new JTextField("0", 10);
private JButton btLopeta = new JButton("Lopeta");

//
public FrAlv1() {
setTitle("Alv-erittelijä");
setSize(300, 150);
setLocation(120, 100);
asetteleKomponentit();
setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
}

//
private void asetteleKomponentit() {
sisalto = this.getContentPane();
sisalto.setLayout(new GridLayout(0, 2)); // 2 saraketta
sisalto.add(pnVasen);
sisalto.add(pnOikea);

// pnVasen.setBorder(BorderFactory.createLineBorder(Color.gray));

pnVasen.setLayout(new GridLayout(4, 0));
pnVasen.add(lbTekstiAlv);
pnVasen.add(lbTekstiEiAlv);
pnVasen.add(lbTekstiAlvOsuus);
pnVasen.add(btLaske);

pnOikea.setLayout(new GridLayout(4, 0));
pnOikea.add(tfAlv);
pnOikea.add(btLopeta);

//
pnOikea.add(tfEiAlv);
pnOikea.add(tfAlvOsuus);
pnOikea.add(btLopeta);

//
tfEiAlv.setEditable(false);
tfAlvOsuus.setEditable(false);

//
btLaske.addActionListener(new LaskeAlv());
btLopeta.addActionListener(new Lopeta());
}

class LaskeAlv implements ActionListener {
public void actionPerformed(ActionEvent e) {
// tähän tulee koodi,
// jolla reagoidaan tapahtumaan
;
}
}

class Lopeta implements ActionListener {
public void actionPerformed(ActionEvent e) {
// tähän tulee koodi,
// jolla reagoidaan tapahtumaan
}
}

public static void main(String[] args) {
FrAlv1 hop = new FrAlv1();
hop.setVisible(true);
}
}

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: