Käyttöliittymätapahtumien käsittely. Tehtävä 4.

package v13_eta;

// GRAAFISEN KÄYTTÖLIITTYMÄN OHJELMOINTI – JAVA SWING
// Käyttöliittymätapahtumien käsittely

// Poikkeuskäsittelyn toteuttaminen

import javax.swing.*;
import java.awt.*;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;

/**
* @author ark
* @task 120425.4
* @version 0.12-120502
*/

/**
* Kuvaus:
*
* Toteuta luokka FrTuote siten, että sen käynnistyessä näytölle ilmestyy
* oheisen kuvan mukainen käyttöliittymä. Nappien painalluksen ei tarvitse tässä
* tehtävässä tehdä mitään.
*/

public class FrTuote_4 extends JFrame {

private Container sisalto;

// KÄYTTÖLIITTYMÄKOMPONENTIT
private final JPanel pnVasen = new JPanel();
private final JPanel pnKeski = new JPanel();
private final JPanel pnAla = new JPanel();

// Vasen Sarake
private final JLabel lbKoodi = new JLabel("Koodi:");
private final JLabel lbTuotenimi = new JLabel("Tuotenimi:");
private final JLabel lbHinta = new JLabel("Hinta:");
//private final JLabel lbVasenTyhja = new JLabel("");
//private final JButton btLaske = new JButton("Laske");

// KeskiSarake
private final JTextField tfKoodi = new JTextField("0", 25);
private final JTextField tfTuotenimi = new JTextField("0", 25);
private final JTextField tfHinta = new JTextField("0", 25);
//private final JTextField tfKeskiTyhja = new JTextField("", 25);

// Alapaneeli
private final JButton btEdellinen  = new JButton("Edellinen");
private final JButton btSeuraava = new JButton("Seuraava");
private final JButton btHAe = new JButton("Hae");
private final JButton btTyhjenna = new JButton("Tyhjennä");
//
public FrTuote_4() {
setTitle("Tuotteiden selaus");
setSize(440, 160);
setLocation(120, 100);
asetteleKomponentit();
setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
}

//
private void asetteleKomponentit() {
sisalto = this.getContentPane();

sisalto.setLayout(new BorderLayout()); //
sisalto.add(pnVasen, BorderLayout.WEST);
sisalto.add(pnKeski, BorderLayout.CENTER);
sisalto.add(pnAla, BorderLayout.SOUTH);

// pnVasen.setBorder(BorderFactory.createLineBorder(Color.gray));
pnVasen.setLayout(new GridLayout(4, 1));
pnVasen.add(lbKoodi);
pnVasen.add(lbTuotenimi);
pnVasen.add(lbHinta);

//
pnKeski.setLayout(new GridLayout(4, 0));
pnKeski.add(tfKoodi);
pnKeski.add(tfTuotenimi);
pnKeski.add(tfHinta);

//
tfTuotenimi.setEditable(false);
tfHinta.setEditable(false);

// Alapaneeli
pnAla.add(btEdellinen);
pnAla.add(btSeuraava);
pnAla.add(btHAe);
pnAla.add(btTyhjenna);
//btLaske.addActionListener(new LaskeAlv());
//btLopeta.addActionListener(new Lopeta());
}

public static void main(final String[] args) {
final FrTuote_4 hop = new FrTuote_4();
hop.setVisible(true);
}
}

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: