Tutkimussuunnitelma

 

***
Tutkimusongelma:
Tutkimusongelman on oltava riittävän pieni (niin että sitä pysyy tutkimaan). Tutkimusongelma on hyvä esittää konkreettisen kysymyksen muodossa.

Tietoperusta:
Lähteiden avulla rakennetaan teksti joka kuvaa alueen aiempaaa tutkimusta. Tekstissä käytetään lähdemerkintöjä Haaga-Helian ohjeen mukaisesti.

Menetelmät
Oma tutkimus voi olla esim. haastattelua, koekäyttöä, vertailua, tietojärjestelmän suunnittelua, testausta jne. Tarkoitus olisi tuottaa tietoa, jota ei vielä ole.

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: