Archive

Käyttöliittymätapahtumien käsittely

package v13_eta;

// GRAAFISEN KÄYTTÖLIITTYMÄN OHJELMOINTI – JAVA SWING
// Käyttöliittymätapahtumien käsittely

// Poikkeuskäsittelyn toteuttaminen

import javax.swing.*;
import java.awt.*;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;

/**
* @author ark
* @task 120425.4
* @version 0.12-120502
*/

/**
* Kuvaus:
*
* Toteuta luokka FrTuote siten, että sen käynnistyessä näytölle ilmestyy
* oheisen kuvan mukainen käyttöliittymä. Nappien painalluksen ei tarvitse tässä
* tehtävässä tehdä mitään.
*/
Read More

Advertisements

package v13_eta;

// GRAAFISEN KÄYTTÖLIITTYMÄN OHJELMOINTI – JAVA SWING
// Käyttöliittymätapahtumien käsittely

import javax.swing.*;
import java.awt.*;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;

/**
* @author ark
* @task 120425.2
* @version 0.2-120430
*/

// Toteuta edellisen tehtävän luokasta uusi versio FrAlv2, johon on lisätty seuraava toiminnallisuus:
// Lopeta-nappulan painallus lopettaa ohjelman suorituksen.
// (Vihje: Kiinnitä Lopeta-nappulaan tapahtumakuuntelija, jossa on komento System.exit(0);)
// Käyttäjä kirjoittaa hinnan, joka sisältää alv:n. Kun hän painaa Laske -nappulaa,
// ohjelma laskee ja tulostaa näytölle hinnan ilman alv:ta ja alv:n osuuden hinnasta.
//
// Voit tehdä laskennan kokonaisluvuilla. Saat laskettua hinnan ilman
// alv:tä kaavalla hintaIlmanAlvta = (hintaSisAlv*100)/123 ja alv-
// osuuden siis kaavalla:
// alvnOsuus = hintaSisAlv-((hintaSisAlv*100)/123).

Read More