Archive

Merkkijonojen käsittely. String-luokka.

package v6_eta;

import java.util.Scanner;

// Taulukon määrittely ja käyttö

/**
* @author ark
* @version 0.22
* @task 2b-120309
*
*
* a) Ohjelma Painvastoin, pyytää käyttäjältä sanan ja tulostaa sen
* kirjaimet päinvastaisessa järjestyksessä.
*
* b) Lisää ohjelmaan toisto siten, että sanoja pyydetään kunnes käyttäjä
* antaa sanaksi ”loppu”.
*/
 Read More
Advertisements
package v6_eta;

import java.util.Scanner;

// Taulukon määrittely ja käyttö

/**
* @author ark
* @version 0.2
* @task 2a-120309
*
*
* a) Ohjelma Painvastoin, pyytää käyttäjältä sanan ja tulostaa sen
* kirjaimet päinvastaisessa järjestyksessä.
* Read More
package v6_eta;

import java.util.Scanner;

// Taulukon määrittely ja käyttö

/**
* @author ark
* @version 0.12
* @task 1a-120306
*
* Huom. tehtävissä oletetaan käytettävän metodeita!
*
* Tehtävä 1 a) Toteuta luokka Numerotaulukko, joka pyytää käyttäjältä 10
* desimaalilukua ja tulostaa luvut päinvastaisessa järjestyksessä. Luokan
* attribuuttina on taulukko, johon pyydetyt luvut tallennetaan. Lukujen
* pyytäminen tapahtuu metodissa pyydaLuvut ja tulostaminen metodissa
* tulostaLuvut.
* Read More
package v5_eta;

import java.util.Scanner;

// Merkkijonojen käsittely ja String-luokka

/**
* @author ark
* @version 0.16
* @task 3-120305
*
*
*       Eräässä peruskoulussa on luokat 3-9. Jokaisella luokka-asteella on
*       neljä rinnakkaisluokkaa A-D. Luokkien luokkatunnukset ovat muotoa 3A,
*       4D jne. Tee ohjelma Peruskoulu.java, joka pyytää luokkatunnuksia,
*       kunnes käyttäjä antaa luokkatunnukseksi merkkijonon ”loppu”. Ohjelma
*       ilmoittaa jokaisen tunnuksen kohdalla, onko tunnus ok vai virheellinen.
*       Ohjelman tulee hyväksyä mahdollisuus antaa kirjain myös pienenä.
*       Huomioi, että käyttäjä voi kirjoittaa tunnuksen alkuun ja loppuun
*       välilyöntejä. Tällainen tunnus on virheetön.
*/
 Read More
package v5_eta;

import java.util.Scanner;

// Merkkijonojen käsittely ja String-luokka

/**
* @author ark
* @version 0.2
* @task 2-120304
*
*
*    ohjelma PuhelinOhjelma.java, joka pyytää käyttäjältä puhelinnumeron.
*    Numeron pitää olla vähintään 6 ja enintään 15 merkkiä pitkä.
*    Puhelinnumero voi alkaa +merkillä, jota seuraa maantunnus esim. Suomen
*    tunnus on 358 ja Ruotsin 46. Puhelinnumero sisältää numeroita.
*    Numeroiden välissä voi olla yksi välilyönti, esim. 9 1234 4567. Ohjelma
*    pyytää numeroa niin kauan kuin käyttäjä antaa kunnollisen.
*/
 Read More
package v5_eta;
import java.util.Scanner;

// Merkkijonojen käsittely ja String-luokka

/**
* @author ark
* @version 0.15
* @task 1-120304
*
*
*       ohjelma SalasanaOhjelma.java, joka kysyy käyttäjältä kolme
*       peräkkäistä salasanaa. Mikäli sanat ovat ”Eka”, ”Toka” ja ”Kolmas”,
*       toivotetaan käyttäjälle näkemiin. Muussa tapauksessa annetaan
*       virheilmoitus ja palataan ohjelman alkuun pyytämään salasanoja
*       uudestaan. Ohjelman suoritus loppuu, kun salasanat on annettu
*       oikein.
*/
 Read More