Archive

Metodien kutsuminen

package v4_eta;

import java.util.Scanner;

// Metodien suorittaminen eli kutsuminen

/**
* @author ark
* @version 0.35
* @task 5-120216
*
*
*
*
* Ohjelma Noppapeli toteuttaa yksinkertaisen noppapelin. Ohjelma kysyy
* ensin, kuinka monta euroa käyttäjä haluaa laittaa peliin (min 3 eur max
* 1000 eur). Tämän jälkeen peli heittää kolmea noppaa. Jokainen heitto (=
* kolmen nopan heitto) maksaa yhden euron. Kun peli heittää siten, että
* kaikkien noppien arvo on 6, kierroksen voitto on 40 eur. Kun peli
* heittää siten, että kahden nopan arvo on 6, kierroksen voitto on 20 eur
* ja kun yhden nopan arvo on 6, kierroksen voitto on 1 eur. Ohjelma
* tulostaa tulokset seuraavasti: noppa1 noppa2 noppa3 voitto 6 6 * 20.0 *
* 6 1.0 6 * 1.0 * 6 1.0 6 * 1.0
*
* Toteuta ohjelmaasi seuraavat metodit: pyydapanos, joka pyytää
* käyttäjältä pelin panoksen (3-10000 eur) ja palauttaa sen arvonaan,
* heitaNoppa, heittää yhden nopan ja palauttaa arvonaan nopan silmäluvun,
* laskeVoitto, joka saa parametreina heitettyjen noppien silmäluvut,
* metodi tutkii noppien silmäluvun ja laskee kierroksen voiton, jonka se
* palauttaa arvonaan, tulostaRivi, joka saa parametrinaan kolmen nopan
* silmäluvut sekä kierroksen voiton euroina, metodi tulostaa noppien
* arvot ja voiton. aja, joka sisältää ohjelman logiikan. Kokeile ohjelmaa
* ja selvitä, onko voittotaulukko suosiollinen pelaajalle vai pelin
* ylläpitäjälle, ts. häviääkö pelaaja todennäköisesti enemmän kuin
* voittaa?
*
*/
 Read More
Advertisements
package v4_eta;

import java.util.Scanner;

// Metodien suorittaminen eli kutsuminen

/**
* @author ark
* @version 0.35
* @task 4-120214
*
*
*
* IanLaskenta, joka laskee ja tulostaa henkilön iän päivien
* tarkkuudella. Sovitaan, että jokaisessa kuussa on 30 päivää ja vuodessa
* on yhteensä 360 päivää. Henkilö, jonka syntymäpäivä on 31. päivä, ei
* voi käyttää tätä ohjelmaa. Tee julkinen metodi aja, joka pyytää
* käyttäjän syntymäpäivän ja nykyisen päivän, laskee henkilön iän ja
* tulostaa sen. Toteuta seuraavat metodit, joita aja-metodi kutsuu:
*
* pyydaPaiva, joka pyytää käyttäjältä päivän, tarkastaa sen
* (1<=paiva<=30) ja palauttaa sen arvonaan
*
* pyydaKuukausi, joka pyytää käyttäjältä kuukauden, tarkastaa sen
* (1<=kuukausi<=12) ja palauttaa sen arvonaan,
*
* pyydaVuosi, joka pyytää käyttäjältä vuoden, tarkastaa sen ja palauttaa
* sen arvonaan,
*
* laskeIka, joka laskee henkilön iän ja palauttaa sen arvonaan,
* päivämäärät viedään metodiin parametreina ja
*
* tulostaIka, joka tulostaa parametrina annetun iän.
*
* Mieti tarkkaan, mitä muuttujia tarvitset ja missä niiden tarvitsee
* näkyä. Jos haluat, voit lisätä ohjelmaasi toiston siten, että ohjelma
* pystyy laskemaan useamman kuin yhden henkilön iän suorituskerrallaan.
* Voit myös miettiä, mitä ohjelman pitäisi tehdä, jos käyttäjä antaa
* syntymäpäivän, joka on nykyisen päivän jälkeen.
*
*/

Read More

package v4_eta;

import java.util.Scanner;

// Metodien suorittaminen eli kutsuminen

/**
 * @author ark
 * @version 0.17
 * @task 3-120214
 * 
 * 
 *    Tutki API:sta Math-luokan tarjoamia metodeja ja tee niiden avulla
 *    ohjelma, MatikkaOhjelma, joka pyytää desimaaliluvun ja laskee annetun
 *    luvun potenssiin 4.5, laskee annetun luvun tangentin, laskee annetun
 *    luvun neliöjuuren ja pyöristää annetun luvun matemaattisesti. Ohjelma
 *    tulostaa yllä mainittujen operaatioiden tulokset. Tee ohjelmastasi
 *    sellainen, että se voi käsitellä useita lukuja. Tee ohjelmaasi julkinen
 *    metodi aja, joka on mahdollisimman yksinkertainen ja joka kutsuu vain
 *    muita metodeita. Toteuta muut metodit.
 * 
 * 
 * 
 */

 Read More
package v4_eta;

import java.util.Scanner;

//


/**
* @author ark
* @version 0.23
* @task 2-120214
*
*
*/

public class Kertotaulu {

private void run() {
Scanner input = new Scanner(System.in);
int luku;
boolean jatketaanko = true;
String vastaus;

do {
System.out.print("Anna kokonaisluku: ");
luku = input.nextInt();
tulostaKertotaulu(luku);

System.out.print("\n" + "Haluatko jatkaa? - ");
vastaus = input.next();
if (vastaus.contains("y")) {
System.out.println("Ok, jatketaan." + "\n");
} else {
System.out.println("Ohjelma lopetetaan.");
jatketaanko = false;
}

} while (jatketaanko == true);
}

// erillinen metodi
private void tulostaKertotaulu(int luku) {
System.out.println("\n" + "Luvun " + luku + " kertotaulu:");
for (int i = 0; i < 10; i++) {
System.out.println(luku + " * " + (i + 1) + " = " + luku * (i + 1));
}
}

//
public static void main(String[] args) {
Kertotaulu olio = new Kertotaulu();
olio.run();
}
}
package v4_eta;

import java.util.Scanner;

//Metodien suorittaminen eli kutsuminen

/**
* @author ark
* @version 0.16
* @task 1-120214
*
*
*
* Ohjelma TeatteriLiput, pyytää käyttäjältä syöttämään henkilön iän
* (vuotta). Tulostaa ikää vastaavan teatterilipun hinnan näytölle.
* Ohjelma käsittelee usean henkilön teatterilipun hinnan ja päättyy, kun
* käyttäjä antaa iäksi nollan.
*
* metodi laskeHinta: saa parametrina ikä -tiedon ja palauttaa paluuarvona
* lipun hinnan.
*
* Laskukaavat: - alle 7-vuotias pääsee ilmaiseksi - alle 16-vuotias
* pääsee puoleen hintaan - yli 60-vuotias maksaa 60 % normaalista
* hinnasta; muut maksavat normaalihinnan, 50€.
*
*/
 Read More