Archive

Toistolauseet

// Toistolauseet

/**
* @author ark
* @version 0.25
* @task 4.1-120214
*
*
* ohjelma BruttoOhjelma.java kysyy käyttäjältä bruttopalkkion
* kertaluonteisesta työstä. Ohjelma laskee ja tulostaa ennakonpidätyksen
* sekä nettoansion. Ennakon pidätysprosentti vaihtelee seuraavasti:
* brutto<20, ei ennakonpidätystä
*
* 20<=brutto<100, ennakonpidätys 30%
*
* 100<=brutto<300, ennakonpidätys 40% brutto>=300, ennakonpidätys 50%
*
*/
Read More

Advertisements

package v3_eta;

import java.util.Scanner;

// Toistolauseet

/**
* @author ark
* @version 0.22
* @task 6-120203
*
*       Ohjelma ParittomatSumma.java laskee parittomien lukujen summan
*       halutulta väliltä. Ohjelman alussa kysytään raja-arvot ( esim. 3 ja
*       10). Pyydetään rajat uudestaan, jollei ensimmäinen rajaarvo on pienempi
*       kuin toinen raja-arvo. Lopuksi ohjelma laskee ja tulostaa summan.
*
*/
Read More

package v3_eta;

import java.util.Scanner;

// Toistolauseet
/**
* @author ark
* @version 0.22
* @task 5-120203
*
*       Toteuta ohjelma Kertotaulu.java, joka pyytää käyttäjältä luvun ja
*       kirjoittaa sen kertotaulun yhdestä kymmeneen. Jokainen luku on omalla
*       rivillään. Tulostus esimerkin mukaisesti. Luvun 3 kertotaulu 1-10 3 * 1
*       = 3 3 * 2 = 6 3 * 3 = 9 3 * 4 = 12 3 * 5 = 15 3 * 6 = 18 3 * 7 = 21 3 *
*       8 = 24 3 * 9 = 27 3 * 10 = 30
*/
Read More

package v3_eta;

import java.util.Scanner;

// Toistolauseet

/**
* @author ark
* @version 0.44-120203
* @task 4.2
*
*
*       ohjelma BruttoOhjelma.java kysyy käyttäjältä bruttopalkkion
*       kertaluonteisesta työstä. Ohjelma laskee ja tulostaa ennakonpidätyksen
*       sekä nettoansion. Ennakon pidätysprosentti vaihtelee seuraavasti:
*       brutto<20, ei ennakonpidätystä
*
*       20<=brutto<100, ennakonpidätys 30%
*
*       100<=brutto<300, ennakonpidätys 40% brutto>=300, ennakonpidätys 50%
*
*       Ohjelmaan lisätty toisto siten, että ohjelma kysyy haluaako käyttäjä
*       jatkaa (kyllä tai ei). Jos käyttäjä vastaa kyllä, niin ohjelman
*       suoritus jatkuu.
*
*/

public class BruttoOhjelmaJatkuu {

public static void main(String[] args) {
Scanner input = new Scanner(System.in);
double bruttopalkkio, ennakkoPidatys, nettoansio;
int ennakkProsentti = 0;
String jatketaanko = null;

do {
System.out.print(“Syötä bruttopalkkio työstä: “);
bruttopalkkio = input.nextDouble();

// ennakkopidätyksen taso
if (bruttopalkkio < 20) {
ennakkProsentti = 0;
} else if (bruttopalkkio >= 20 && bruttopalkkio < 100) {
ennakkProsentti = 30;
} else if (bruttopalkkio >= 100 && bruttopalkkio < 300) {
ennakkProsentti = 40;
} else {
ennakkProsentti = 50;
}

// muuttujien laskeminen
ennakkoPidatys = bruttopalkkio * ennakkProsentti / 100;
nettoansio = bruttopalkkio – ennakkoPidatys;

// tulostaa
System.out.print(“\n” + “Kun bruttopalkkio on: ” + bruttopalkkio
+ “, niin:”);
System.out.print(“\n” + “Ennakkopidätys on: ” + ennakkoPidatys);
System.out.print(“\n” + “Nettoansiot: ” + nettoansio);

System.out.println(“\n” + “***”);
do {
System.out.println(“\n” + “Jatketaanko?”);
jatketaanko = input.next();
} while (!(jatketaanko.equalsIgnoreCase(“kyllä”)
|| jatketaanko.equalsIgnoreCase(“k”)
|| jatketaanko.equalsIgnoreCase(“yes”)
|| jatketaanko.equalsIgnoreCase(“y”)
|| jatketaanko.equalsIgnoreCase(“ei”)
|| jatketaanko.equalsIgnoreCase(“e”)
|| jatketaanko.equalsIgnoreCase(“no”) || jatketaanko
.equalsIgnoreCase(“n”)));

} while (jatketaanko.equalsIgnoreCase(“kyllä”)
|| jatketaanko.equalsIgnoreCase(“k”)
|| jatketaanko.equalsIgnoreCase(“yes”)
|| jatketaanko.equalsIgnoreCase(“y”));
}
}

package v3_eta;

import java.util.Scanner;

// Toistolauseet

/**
* @author ark
* @version 0.25-120208
* @task 4.3
*
*
*       ohjelma BruttoOhjelma.java kysyy käyttäjältä bruttopalkkion
*       kertaluonteisesta työstä. Ohjelma laskee ja tulostaa ennakonpidätyksen
*       sekä nettoansion. Ennakon pidätysprosentti vaihtelee seuraavasti:
*       brutto<20, ei ennakonpidätystä 20<=brutto<100, ennakonpidätys 30%
*       100<=brutto<300, ennakonpidätys 40% brutto>=300, ennakonpidätys 50%
*/

public class BruttoOhjelma {

public static void main(String[] args) {
Scanner input = new Scanner(System.in);
double bruttopalkkio, ennakkoPidatys, nettoansio;
int ennakkProsentti = 0;

System.out.print(“Syötä bruttopalkkio työstä: “);
bruttopalkkio = input.nextDouble();

// ennakkopidätyksen taso
// brutto<20
if (bruttopalkkio < 20) {
ennakkProsentti = 0;
}

// 20<=brutto<100
else if (bruttopalkkio < 100) {
ennakkProsentti = 30;
}

// 100<=brutto<300
else if (bruttopalkkio < 300) {
ennakkProsentti = 40;
}

// brutto>=300
else {
ennakkProsentti = 50;
}

// muuttujien laskeminen
ennakkoPidatys = bruttopalkkio * ennakkProsentti / 100;
nettoansio = bruttopalkkio – ennakkoPidatys;

// tulostaa
System.out.print(“\n” + “Kun bruttopalkkio on: ” + bruttopalkkio
+ “, niin:”);
System.out.print(“\n” + “Ennakkopidätys on: ” + ennakkoPidatys);
System.out.print(“\n” + “Nettoansiot: ” + nettoansio);
}
}

// Vanhempi versio: BruttoOhjelma v.4.1

package v3_eta;

import java.util.Scanner;

// Toistolauseet

/**
* @author ark
* @version 0.3-120203 (Gregoriaaninen kalenteri)
* @task 3
*
*       ohjelma Karkausvuosi.java pyytää käyttäjältä vuoden ja ilmoittaa, onko
*       vuosi karkausvuosi vai ei. Karkausvuosi on vuosiluku, joka on
*       tasanjaollinen 4:llä mutta ei 100:lla tai vuosiluku, joka on
*       tasanjaollien 400:lla. Lisää ohjelmaan toisto, jossa ohjelma pyytää
*       vuosiluvun ja kertoo vastauksen, kunnes käyttäjä antaa vuosiluvun
*       arvoksi -1. Jokaisen vuoden on oltava suurempi tai yhtäsuuri kuin 1582
*       (vuosi, jona gregoriaaninen kalenteri otettiin käyttöön).
*
*/

public class KarkausVuosi {

public static void main(String[] args) {
Scanner input = new Scanner(System.in);
int vuosi = 0;

do {

System.out.println(“Anna vuosiluku (pitää olla suurempi tai yhtä suuri kuin 1582!):”);
System.out.println(” ‘-1’ lopettaa ohjelman.”);
vuosi = input.nextInt();

if (vuosi==-1){
System.out.println(“‘-1’ syötetty, ohjelma lopetettu.”);
}
else if (vuosi<1582 && vuosi!=-1){
System.out.println(“Vuoden on oltava suurempi tai yhtäsuuri kuin 1582!” + “\n”);
}
else if ( (vuosi%4 == 0 && vuosi%100!=0) || (vuosi%400 == 0) ){
System.out.print(“- tämä ON karkausvuosi.” + “\n” + “\n”);

} else System.out.print(“- tämä ei ole karkausvuosi.”  + “\n” + “\n”);

} while (vuosi!= -1) ;

}
}

package v3_eta;

import java.util.Scanner;

// Toistolauseet

/**
* @author ark
* @version 0.19-120203
* @task 2
*
*       Lisää edelliseen ohjelmaan lukujen keskiarvon laskenta ja tulostus.
*       Mitä muuta kuin lukujen summa tarvitaan keskiarvon laskentaan?
*/

public class KeskiArvo {

public static void main(String[] args) {
Scanner input = new Scanner(System.in);
double syoteLuku = 0, summa = 0, keskiarvo = 0;
int lkm = 0;

System.out
.println(“Anna lukuja, joiden summa lasketaan (luku 200-209 väliltä lopettaa).”);
System.out.println(“***”);

// toistorakenne
do { // käyttäjän syöte
System.out.print(“Summattava luku: “);
syoteLuku = input.nextDouble();

// Lasketaan summa
summa = summa + syoteLuku;

// kierroksen lukumäärän lisäys
lkm = lkm + 1;

} while (syoteLuku < 200 || syoteLuku > 209);
System.out.println(“***”);
System.out.print(“Laskettu summa: ” + summa);
keskiarvo = summa / lkm;

// tulostaa
System.out.print(“\n” + “Keskiarvo: ” + keskiarvo);
}
}