Archive

Valintalauseet

package v2_eta;

import java.util.Scanner;

//Ehtolausekkeet ja Valintalauseet

/**
* @author ark
* @version 0.29-120127 //Moving to char with an additional String
* @task 6
*
*       ohjelma, jossa käyttäjältä kysytään kaksi desimaalilukua ja niiden
*       välinen laskutoimitus merkkinä. Laskutoimitus voi olla +, -, *, / tai
*       %. Ohjelma laskee ja tulostaa kahdella desimaalilla laskutoimituksen
*       tuloksen. Kun käyttäjä antaa laskutoimitukseksi % eli jakojäännöksen,
*       ohjelman tulee sijoittaa käyttäjän antamat desimaaliluvut
*       kokonaislukumuuttujiin ilman että lukuja tarvitsee pyöristää (ks.
*       viikko tyyppimuunnos) ja laskea jakojäännös niiden avulla.
*/

public class Laskin {

public static void main(String[] args) {
Scanner input = new Scanner(System.in);
double luku1, luku2, tulos = 0;
char laskuOperaatio = 0;
String apumuuttuja;

// Desimaalit
System.out.print(“Anna desimaaliluku 1: “);
luku1 = input.nextDouble();

System.out.print(“Anna desimaaliluku 2: “);
luku2 = input.nextDouble();
// end of Desimaalit

// Laskutoimitus, merkki
while (laskuOperaatio != ‘*’ && laskuOperaatio != ‘-‘ && laskuOperaatio != ‘*’
&& laskuOperaatio != ‘/’ && laskuOperaatio != ‘%’) {
System.out.println(“\n”
+ “Laskutoimitus (syötä toimitusta vastaava merkki):”);
System.out.println(“yhteenlasku    +”);
System.out.println(“vähennyslasku    -“);
System.out.println(“kertolasku    *”);
System.out.println(“jakolasku    /”);
System.out.println(“jakojäännös l. modulo    %”);
apumuuttuja= input.next();
laskuOperaatio=apumuuttuja.charAt(0);

System.out.println(“”);
// end of Laskutoimitus, merkki
}

// Laskutoimitus
// +
if (laskuOperaatio == ‘+’) {
tulos = luku1 + luku2;
System.out.println(“Valittu toimitus: ‘” + laskuOperaatio
+ “‘ yhteenlasku.”);
} else
// –
if (laskuOperaatio == ‘-‘) {
tulos = luku1 – luku2;
System.out.println(“Valittu toimitus: ‘” + laskuOperaatio
+ “‘ vähennyslasku.”);
} else
// *
if (laskuOperaatio == ‘*’) {
tulos = luku1 * luku2;
System.out.println(“Valittu toimitus: ‘” + laskuOperaatio
+ “‘ kertolasku.”);
} else
// jako
if (laskuOperaatio == ‘/’) {
tulos = luku1 / luku2;
System.out.println(“Valittu toimitus: ‘” + laskuOperaatio
+ “‘ jakolasku.”);
} else
// modulo
if (laskuOperaatio == ‘%’) {
luku1 = (int) luku1;
luku2 = (int) luku2;
tulos = luku1 % luku2;
System.out.println(“Valittu toimitus: ‘” + laskuOperaatio
+ “‘ jakojäänös.”);
}
// //end of Laskutoimitus

// Tulos
System.out.print(“\n” + “Laskutoimituksen tulos:   ” + tulos);
// end of Tulos
}
}

Advertisements

package v2_eta;

import java.util.Scanner;

//Ehtolausekkeet ja Valintalauseet

/**
* @author ark
* @version 0.2-120126
* @task 5
*
*       ohjelma pyytää tuotteen hinnan (desimaaliluku).
*       Ohjelma laskee ja tulostaa tuotteen alennetun hinnan, kun tiedetään,
*       että yli 600 €:n tuotteesta saa 8% alennusta ja yli 1000 €:n tuotteesta
*       saa 16% alennusta. Alle 600 €:n tuotteesta alennusta ei myönnetä.
*/

public class LaskeAlennus {

public static void main(String[] args) {
Scanner input = new Scanner(System.in);
double tuotteenHinta, alehinta = 0;
final double HINTATASO1 = 600;
final double HINTATASO2 = 1000;

final int ALETASO1 = 8;
final int ALETASO2 = 16;

System.out.print(“Anna tuotteen hinta: “);
tuotteenHinta = input.nextDouble();
System.out.println(“”);

if (tuotteenHinta<HINTATASO1){
System.out.println(“Anteeksi, alennusta saa vain yli ” + HINTATASO1 + ” ” +
“€:n tuotteesta.”);
}

else {
if (tuotteenHinta>HINTATASO2){
alehinta = tuotteenHinta – tuotteenHinta*ALETASO2/100;
} else{
alehinta = tuotteenHinta – tuotteenHinta*ALETASO1/100;
}

System.out.print(“Laskettu alennettu hinta on: ” + alehinta);
}
}
}

package v2_eta;

import java.util.Scanner;

//Ehtolausekkeet ja Valintalauseet

/**
* @author ark
* @version 0.37-120126
* @task 4
*
*       Muuta tehtävän 3 ohjelmaa siten, että käyttäjältä kysytään, haluaako
*       hän suurimman vai pienimmän.
*/

public class LuvuistaSuurinVaiPienin {

public static void main(String[] args) {
final int MAARA = 3; // ALKUARVO, kuinka monta lukua pyydetään
// käyttäjältä
Scanner input = new Scanner(System.in);
double luku, vertailuLuku = 0;
int mitaEtsitaan = 0; // tällä valitaan, halutaanko pienimmän vai
// isomman luvun

// Valitaan, minkä luvun tarvitaan ja samalla tarkistetaan, että käyttäjä valitsee ‘1’ tai ‘2’
System.out.println(“Tässä verrataan ” + MAARA + ” lukua.”);
do {
System.out
.print(“Jos halutaan pienimmän luvun, valitse ‘1’, jos isomman, valitse ‘2’: “);
mitaEtsitaan = input.nextInt();
} while (mitaEtsitaan != 1 && mitaEtsitaan != 2); // tarkistus, sopii valinta ‘1’ tai ‘2’
// end of Valitaan, minkä luvun tarvitaan

// Etsitään pienintä lukua:
if (mitaEtsitaan == 1) {

System.out.println(“\n” + “Etsitään pienintä lukua seuraavasta jonosta:”);

for (int i = 0; i < MAARA; i++) {
System.out.print(“Luku ” + (i + 1) + “: “); // kehotus syöttää
// seuraava luku
luku = input.nextDouble();

if (luku < vertailuLuku || i==0 ) {
vertailuLuku = luku;
}
}
System.out.println(“Pienin luku on: ” + vertailuLuku + “.”);
}
// end of Etsitään pienintä lukua

// Etsitään SUURINTA lukua
else if (mitaEtsitaan == 2) {

System.out.println(“\n”
+ “Etsitään isointa lukua seuraavasta jonosta:”);
if (mitaEtsitaan == 2) {

for (int i = 0; i < MAARA; i++) {
System.out.print(“Luku ” + (i + 1) + “: “); // kehotus
// syöttää
// seuraava luku
luku = input.nextDouble();
if (vertailuLuku < luku || i==0) {
vertailuLuku = luku;
}
}
System.out.println(“Suurin luku on: ” + vertailuLuku + “.”);
}
}
// end of Etsitään SUURINTA lukua
}
}

package v2_eta;

import java.util.Scanner;

//Ehtolausekkeet ja Valintalauseet

/**
* @author ark
* @version 0.35-120126
* @task 3
*
*       ohjelma pyytää kolme lukua ja tulostaa niistä suurimman.
*/

public class LuvuistaSuurin {

public static void main(String[] args) {
final int MAARA = 3;    //kuinka monta lukua pyydetään käyttäjältä
Scanner input = new Scanner(System.in);
double luku, suurinLuku = 0;

System.out.println(“Anna ” + MAARA +” lukua:”);

for (int i=0; i
System.out.print(“Luku ” + (i+1) +”: “);
luku = input.nextDouble();
if (suurinLuku
suurinLuku = luku;
}
}
System.out.println(“Suurin luku on: ” +suurinLuku + “.”);
}
}

package v2_eta;

import java.util.Scanner;

//Ehtolausekkeet ja Valintalauseet

/**
* @author ark
* @version 0.1-120126
* @task 2
*
*       ohjelma kysyy käyttäjältä lompakossa olevan rahamäärän ja lihapiirakan
*       hinnan. Ohjelma tutkii, onko käyttäjällä varaa ostaa lihapiirakka. Jos
*       on, se ilmoittaa, paljonko lompakkoon jäi rahaa. Muuten ohjelma
*       kehottaa paastoamaan. Käytä vain kahta muuttujaa! Lompakon sisältöä ei
*       vähennetä, jos ei ollut varaa lihapiirakan ostoon.
*/

public class LompakkoOhjelma {

public static void main(String[] args) {
Scanner input = new Scanner(System.in);
double rahaaLompakossa, lihapiirakanHinta = 0;

System.out.println(“Paljonko rahaa sinulla on?”);
rahaaLompakossa = input.nextDouble();

System.out.println(“Ja paljonko lihapiirakka maksaa?”);
lihapiirakanHinta = input.nextDouble();

if (rahaaLompakossa>=lihapiirakanHinta){
System.out.println(“Lucky bastard! Osta se piirakka heti ja nyt!”);
} else {
System.out.println(“Käteistä ei riitä tähän ostokseen,”);
System.out.println(“mene töihin ja saa vähän rahahahaha!”);
}

}
}

package v2_eta;

import java.util.Scanner;

//Ehtolausekkeet ja Valintalauseet

/**
* @author ark
* @version 0.24-120126
* @task 1
*
*       ohjelma pyytää arvaamaan luvun ja joka toimii seuraavasti: Esim 1: Anna
*       muuttujaan alkuarvo: 2 Ohjelma vastaa: Minun lukuni on 3, hävisit
*       niukasti (siis yhtä suurempi). Esim 2: Anna muuttujaan alkuarvo 100.
*       Ohjelma vastaa: Minun lukuni on 101, hävisit niukasti.
*/

public class ArvaaLuku {

public static void main(String[] args) {
int scamNum = 1; // tämä luku pyydetään käyttäjältä (1.-ssä esimerkissä
// = 2; 2.-sessa esimerkissä = 100
int luku = 0;
Scanner input = new Scanner(System.in);

while (luku != scamNum) {
System.out.println(“Syötä luku ” + scamNum);
luku = input.nextInt();
}

if (luku == scamNum) {
System.out.println(“Minun lukuni on ” + (luku + 1)
+ “, hävisit niukasti!”);
}
}
}