Archive

Muodostimet

package v9_eta;

import java.util.Scanner;

public class KoiraSovellus_3 {

/**
* @author ark
* @task 3-120325
* @version 0.3
*
*/

// Tee ohjelmaluokka KoiraSovellus, joka ylläpitää Koirien tietoja
// taulukossa.
// Tee ohjelmaan käyttöliittymä, joka näyttää seuraavalta:
// 1. Lisää koira
// 2. Etsi koira
// 3. Poista koira
// 4. Tulosta koirat
// 0. Lopeta
// valitse:

// Kun käyttäjä valitsee numeron 1, ohjelma pyytää koiran tiedot, luo Koira-
// olion ja lisää tämän taulukkoon.
// Kun käyttäjä valitsee numeron 2, ohjelma pyytää koiran rodun, etsii ja
// tulostaa taulukosta kaikkien koirien tiedot, joiden rotu on sama kuin
// annettu.

// Kun käyttäjä valitsee numeron 3, ohjelma pyytää koiran nimen, etsii,
// tulostaa ja poistaa taulukosta kaikkien koirien tiedot, joiden nimi on
// sama kuin annettu.
// Kun käyttäjä valitsee numeron 4, ohjelma tulostaa kaikkien koirien
// tiedot.
Read More

Advertisements

package v9_eta;

/**
*
* Tee Koira-kohdeluokka, jonka attribuutit ovat koiran nimi, rotu ja
* syntymävuosi. Tee luokkaan kaksi parametrillista muodostinta. Ensimmäisessä
* parametrillisessa muodostimessa kaikille attribuuteille on parametrit.
* Toisessa muodostimessa vain nimelle ja rodulle on parametrit. Metodissa
* koiran syntymävuoden arvoksi laitetaan 0. Tee myös oletusmuodostin, jossa
* annat attribuuteille alkuarvot sekä kopiointimuodostin. Tee lisäksi set- ja
* getAttribuutti-metodit ja toString-metodi. Tee KoiraTesti-sovellusluokka,
* jonka avulla testaat Koira-luokan muodostimet ja metodit.
*/
Read More