Archive

Java Ohjelmoinnin perusteet

package v13_eta;

// GRAAFISEN KÄYTTÖLIITTYMÄN OHJELMOINTI – JAVA SWING
// Käyttöliittymätapahtumien käsittely

// Poikkeuskäsittelyn toteuttaminen

import javax.swing.*;
import java.awt.*;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;

/**
* @author ark
* @task 120425.4
* @version 0.12-120502
*/

/**
* Kuvaus:
*
* Toteuta luokka FrTuote siten, että sen käynnistyessä näytölle ilmestyy
* oheisen kuvan mukainen käyttöliittymä. Nappien painalluksen ei tarvitse tässä
* tehtävässä tehdä mitään.
*/
Read More

Advertisements

package v13_eta;

// GRAAFISEN KÄYTTÖLIITTYMÄN OHJELMOINTI – JAVA SWING
// Käyttöliittymätapahtumien käsittely

import javax.swing.*;
import java.awt.*;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;

/**
* @author ark
* @task 120425.2
* @version 0.2-120430
*/

// Toteuta edellisen tehtävän luokasta uusi versio FrAlv2, johon on lisätty seuraava toiminnallisuus:
// Lopeta-nappulan painallus lopettaa ohjelman suorituksen.
// (Vihje: Kiinnitä Lopeta-nappulaan tapahtumakuuntelija, jossa on komento System.exit(0);)
// Käyttäjä kirjoittaa hinnan, joka sisältää alv:n. Kun hän painaa Laske -nappulaa,
// ohjelma laskee ja tulostaa näytölle hinnan ilman alv:ta ja alv:n osuuden hinnasta.
//
// Voit tehdä laskennan kokonaisluvuilla. Saat laskettua hinnan ilman
// alv:tä kaavalla hintaIlmanAlvta = (hintaSisAlv*100)/123 ja alv-
// osuuden siis kaavalla:
// alvnOsuus = hintaSisAlv-((hintaSisAlv*100)/123).

Read More

package v9_eta;

import java.util.Scanner;

public class KoiraSovellus_3 {

/**
* @author ark
* @task 3-120325
* @version 0.3
*
*/

// Tee ohjelmaluokka KoiraSovellus, joka ylläpitää Koirien tietoja
// taulukossa.
// Tee ohjelmaan käyttöliittymä, joka näyttää seuraavalta:
// 1. Lisää koira
// 2. Etsi koira
// 3. Poista koira
// 4. Tulosta koirat
// 0. Lopeta
// valitse:

// Kun käyttäjä valitsee numeron 1, ohjelma pyytää koiran tiedot, luo Koira-
// olion ja lisää tämän taulukkoon.
// Kun käyttäjä valitsee numeron 2, ohjelma pyytää koiran rodun, etsii ja
// tulostaa taulukosta kaikkien koirien tiedot, joiden rotu on sama kuin
// annettu.

// Kun käyttäjä valitsee numeron 3, ohjelma pyytää koiran nimen, etsii,
// tulostaa ja poistaa taulukosta kaikkien koirien tiedot, joiden nimi on
// sama kuin annettu.
// Kun käyttäjä valitsee numeron 4, ohjelma tulostaa kaikkien koirien
// tiedot.
Read More

package v9_eta;

/**
*
* Tee Koira-kohdeluokka, jonka attribuutit ovat koiran nimi, rotu ja
* syntymävuosi. Tee luokkaan kaksi parametrillista muodostinta. Ensimmäisessä
* parametrillisessa muodostimessa kaikille attribuuteille on parametrit.
* Toisessa muodostimessa vain nimelle ja rodulle on parametrit. Metodissa
* koiran syntymävuoden arvoksi laitetaan 0. Tee myös oletusmuodostin, jossa
* annat attribuuteille alkuarvot sekä kopiointimuodostin. Tee lisäksi set- ja
* getAttribuutti-metodit ja toString-metodi. Tee KoiraTesti-sovellusluokka,
* jonka avulla testaat Koira-luokan muodostimet ja metodit.
*/
Read More

package v6_eta;

import java.util.Scanner;

// Taulukon määrittely ja käyttö

/**
* @author ark
* @version 0.22
* @task 2b-120309
*
*
* a) Ohjelma Painvastoin, pyytää käyttäjältä sanan ja tulostaa sen
* kirjaimet päinvastaisessa järjestyksessä.
*
* b) Lisää ohjelmaan toisto siten, että sanoja pyydetään kunnes käyttäjä
* antaa sanaksi ”loppu”.
*/
 Read More