Archive

v6 Taulukon määrittely ja käyttö

package v6_eta;

import java.util.Scanner;

// Taulukon määrittely ja käyttö

/**
* @author ark
* @version 0.22
* @task 2b-120309
*
*
* a) Ohjelma Painvastoin, pyytää käyttäjältä sanan ja tulostaa sen
* kirjaimet päinvastaisessa järjestyksessä.
*
* b) Lisää ohjelmaan toisto siten, että sanoja pyydetään kunnes käyttäjä
* antaa sanaksi ”loppu”.
*/
 Read More
Advertisements
package v6_eta;

import java.util.Scanner;

// Taulukon määrittely ja käyttö

/**
* @author ark
* @version 0.2
* @task 2a-120309
*
*
* a) Ohjelma Painvastoin, pyytää käyttäjältä sanan ja tulostaa sen
* kirjaimet päinvastaisessa järjestyksessä.
* Read More
package v6_eta;

import java.util.Scanner;

// Taulukon määrittely ja käyttö

/**
* @author ark
* @version 0.13
* @task 1c-120306
*
* Huom. tehtävissä oletetaan käytettävän metodeita!
*
* Tehtävä 1 a) Toteuta luokka Numerotaulukko, joka pyytää käyttäjältä 10
* desimaalilukua ja tulostaa luvut päinvastaisessa järjestyksessä. Luokan
* attribuuttina on taulukko, johon pyydetyt luvut tallennetaan. Lukujen
* pyytäminen tapahtuu metodissa pyydaLuvut ja tulostaminen metodissa
* tulostaLuvut.
*
* b) Lisää edelliseen luokkaan metodi lajittele, joka lajittelee taulukon
* alkiot laskevaan järjestykseen (suurimmasta pienimpään). Metodi
* noudattaa kuplalajittelua. Taulukon lajittelu tehdään lukujen
* pyytämisen jälkeen ennen lukujen tulostamista.
* Read More
package v6_eta;

import java.util.Scanner;

// Taulukon määrittely ja käyttö

/**
* @author ark
* @version 0.12
* @task 1a-120306
*
* Huom. tehtävissä oletetaan käytettävän metodeita!
*
* Tehtävä 1 a) Toteuta luokka Numerotaulukko, joka pyytää käyttäjältä 10
* desimaalilukua ja tulostaa luvut päinvastaisessa järjestyksessä. Luokan
* attribuuttina on taulukko, johon pyydetyt luvut tallennetaan. Lukujen
* pyytäminen tapahtuu metodissa pyydaLuvut ja tulostaminen metodissa
* tulostaLuvut.
* Read More