Archive

Tietotekninen selvitys ja kouluttaminen

Dear MEP,
Stop destroying the Internet as we know it!

This year, a global public outcry passed strong net neutrality rules in the United States.
But the EU Telecom single market regulation lacks clarity and falls far short of the US rules:
http://savetheinternet.eu/#why

On October 27th, PLEASE, vote for the amendments that clarify the Telecom Single Market regulation to strengthen net neutrality. EU citizens deserve net neutrality rules that are *at least* as strong as those in the US!

Sincerely,
A concerned Internet user.

Advertisements

 

***
Tutkimusongelma:
Tutkimusongelman on oltava riittävän pieni (niin että sitä pysyy tutkimaan). Tutkimusongelma on hyvä esittää konkreettisen kysymyksen muodossa.

Tietoperusta:
Lähteiden avulla rakennetaan teksti joka kuvaa alueen aiempaaa tutkimusta. Tekstissä käytetään lähdemerkintöjä Haaga-Helian ohjeen mukaisesti.

Menetelmät
Oma tutkimus voi olla esim. haastattelua, koekäyttöä, vertailua, tietojärjestelmän suunnittelua, testausta jne. Tarkoitus olisi tuottaa tietoa, jota ei vielä ole.

Etsi sinua kiinnostaneesta teemasta lähdemateriaalia kirjaston tietokannoista.
Mieti alustavat ajatuksesi oman tutkimusaiheesi tietoperustasta, esim:

  • Mitä aiempia tutkimuksia aiheesta löytyy?
  • Mitä aiheesta on ehkä jätetty sanomatta?

Valitse vähintään kaksi tuoretta tieteellistä artikkelia
+ vähintään yksi englanninkielinen julkaisu
+ yksi aihepiiriin liittyvää teoriaa käsittelevä kirja

Hahmottele aihepiirin keskeiset termit / hakusanat (3-5 kpl)?

Huom: Hanki lähteet ja lue ne (soveltuvin osin) ja tee muistiinpanoja – mielellään osa jo 11.2. mennessä


Lähdemateriaaalit

Keskeiset termit

  • UI
  • usability
  • accessability
  • consistency

Tutkimuksen aihe on Microsoftin uusi käyttöjärjestelmä, Windows 8. Käyttöjärjestelmä on saanut paljon kritiikkiä sekä käyttäjien että eksperttien puolelta, Windows 8:a on mm kritisoitu siitä, että uusi käyttöjärjestelmä on rikkonut totuttuja käyttöliittymän käyttötapoja ja siten sen käyttäjillä on tiettyjä vaikeuksia käyttöjärjestelmän käytössä. Tässä tutkimuksessa pyritään esittämään keskeisimmät kriittiset palautteet ja perustella nämä palautteet käytettävyyden kannalta.


***


Tutkimuksen aiheeksi on valittu Linux Ubuntun uusi käyttöliittymä, jota pyritään vertailemaan kilpailevaan Gnome -käyttöliittymään ja selvittelemään Unity:n vahvuuksia ja mahdollisia heikkouksia sekä hahmottelemaan tämän käyttöliittymän käyttöaluetta tai käyttötapojen painopisteitä ja sen eroavuuksia.

Opiskelija esittää aihe‐ehdotuksensa synopsiksen muodossa. Synopsiksessa pyritään vastaamaan seuraaviin kysymyksiin:
– Mikä on sivuston aihe ja tavoite?
– Mitä tavoitteita sivustolla on toimeksiantajan kannalta?
– Mikä on sivuston kohderyhmä?
– Mitä palveluja sivusto tarjoaa kohderyhmälle?
– Mitä sisältö sivustolla on?